Välkommen att bli regelbunden givare

Stöd Himlen TV7:s angelägna uppdrag i mediesamhället!

Det finns ett stort behov av kunskap om frälsningen genom Jesus, undervisning från Bibeln och balanserade nyheter om Israel.

I november 2018 etablerade sig Himlen TV7 i Sverige, med egna lokaler och studio i Uppsala, och med egenproducerade svenska samhällsprogram.

Ett antal nyckelpersoner rekryterades inför etableringen som även innebär att den egna externa produktionen i Sverige utökades och nya samarbeten med lokala tv-team på olika orter i Sverige kan inledas. Mediehuset Heaven TV7, som Himlen TV7 är en del av, har redan programproduktion i Finland, Estland, Ukraina, Armenien och i Israel.

Nu när studio, teknik och erforderlig personal är på plats här i Sverige börjar själva etableringsfasen gå mot sitt slut. Det har varit en krävande men mycket givande operation. Detta innebär också att det investeringsstöd som Himlen TV7 erhållit från den finska moderkanalen successivt kommer att trappas ned så att den svenska kanalen ekonomiskt står på egna ben.

Himlen TV7:s verksamhet finansieras via frivilliga gåvor. När kanalen nu har etablerat sig och går in i ett skede av mer reguljär verksamhet uppmanar vi därför dig som tittar på och uppskattar kanalen att som månadsgivare ta ett ansvar för att kanalens uppdrag – att presentera Jesus som vägen till frälsning, att återupprätta tron på hela Guds ord samt att ge nyheter och undervisning om  Israel – får genomslag i vårt land.

I samband med etableringen av nya lokaler och ny studio lanserade vi Bärarlaget, för dem som tillsammans med oss ville bära kanalen under vår etableringsfas i Sverige. Vi kommer att ta med oss benämningen Bärarlaget, som i fortsättningen blir beteckning för våra månadsgivare som ger en frivillig summa varje månad till kanalen.

Du som redan är med i Bärarlaget eller redan är månadsgivare behöver inte anmäla dig på nytt utan är automatiskt redan med. Som medlem i Bärarlaget får du regelbunden information om vad som händer på Himlen TV7.

  • Här hittar du kontouppgifter och här ett färdigt formulär för att upprätta autogiro: Autogiromedgivande. Fyll i dina uppgifter och det månatliga beloppet, skriv under och skicka in till oss på adressen som anges. Skriv till oss på respons [ät] himlentv7.se eller ring 08-51 75 37 70 (eller 0400-813 573 i Finland) om du behöver hjälp.
  • I Finland kan du ställa in en månatlig gåva till vårt referensnummer på din nätbank: FI40 1112 3000 3427 89, referens: 8507. Mottagare: Ristin Tuki ry

Varmt välkommen med i Bärarlaget!