Martyrernas röst

Det finns 200 miljoner kristna i världen som saknar religionsfrihet så som FN definierat den.

De flesta kristna församlingarna, upp till 70 procent, lever och verkar utanför västländernas gränser. Miljoner av våra trosbröder och -systrar lever i länder där man inte respekterar de mänskliga rättigheterna och där religionsfriheten begränsas eller inte alls existerar.

Kommande sändningar

 • Varför blir muslimer kristna?
  sön. 2020-10-25 kl. 22.30
 • Judarna äger Guds löften
  sön. 2020-11-01 kl. 22.30
 • De omvända
  sön. 2020-11-08 kl. 22.30
 • Uppgiften idag för västvärldens kristna
  sön. 2020-11-15 kl. 22.30
 • Begränsas religionsfriheten?
  sön. 2020-11-22 kl. 22.30
Tablå »

Avsnitt