Martyrernas röst

Det finns 200 miljoner kristna i världen som saknar religionsfrihet så som FN definierat den.

De flesta kristna församlingarna, upp till 70 procent, lever och verkar utanför västländernas gränser. Miljoner av våra trosbröder och -systrar lever i länder där man inte respekterar de mänskliga rättigheterna och där religionsfriheten begränsas eller inte alls existerar.

Kommande sändningar

 • Kinas hemförsamling lever
  ons. 2019-09-04 kl. 22.30
 • Oro bland muslimerna
  ons. 2019-09-11 kl. 22.30
 • När världen rasar samman
  ons. 2019-09-18 kl. 22.30
 • Flykting eller någon annan?
  ons. 2019-09-25 kl. 22.30
 • Verklig fred i Colombia
  ons. 2019-10-02 kl. 22.30
Tablå »