Tittarrespons, del 7

Uppmuntran

Nordens bästa kanal.

Var välsignad

– Lennart