Tillsammans ber vi LIVE 10/2 – Utökad sändningstid från kl. 18.30

Nu utökar vi sändningstiden för Tillsammans ber vi LIVE!

Härefter blir bönekvällarna 1,5 h långa och sänds kl. 18.30-20.00.

Den första förlängda sändningen blir mån 10/2 med Simon Ådahl och Örjan Armgren. Bönefokus är då på Relationer.

Tillsammans ber vi LIVE
Mån 10/2 kl. 18.30-20 (OBS! Sändningen tidigarelagd. Utökas nu till 1,5 h)
På TV-kanalen och vår Facebook.
Tema: Relationer
Böneteam: Simon Ådahl och Örjan Armgren
Sång: Simon Ådahl
Läggs ut under följande dag i Play-arkivet här.

Mån 24/2 kl. 18.30-20 (OBS! Sändningen tidigarelagd. Utökas nu till 1,5 h)
Tema: Befrielse från den alternativa medicinens följder
Böneteam: Gertrud Storsjö och Helén Kristherzon
Sång: Andreas Forsberg
Läggs ut under följande dag i Play-arkivet här.