Sverige som missionerande land – igen!

Var med och be att Sverige blir ett missionerande land – igen!

Ta del i det stora bönemötet på Nationell bönekonferens med företrädare för olika missionsorganisationer: OM, IBRA, Wycliffe, GåUtMission, GNTAP. 

Hör tydliga appeller om dem som ännu inte nåtts av evangeliet alls!

Anders Gerdmar leder mötet. Även bön om helande.

Inspelning i samarbete med Vision Sverige från augusti 2019 på Ralingsåsgården i Aneby.

Nationell bönekonferens
Sverige som missionerande land – igen!
Sön 13/10 kl. 12.00 på TV-kanalen.
Därefter i Play-arkivet här.
Länk till hela konferensen här.