Hjälp oss återställa skadorna från bränderna

I mer än 100 år har Keren Kajemet (KKL) odlat upp Israel, skapat infrastruktur och vattenresurser, samt gett stora bidrag till forskning och utbildning. KKL har engagerat sig i ekoturism, samhällsutveckling, brandbekämpning, markvård och skapat produktiv jordbruksmark.

Över 250 miljoner träd har planterats sedan organisationen bildades vid den 5:e sionistkongressen år 1901, under ledning av Theodor Herzl, i staden Basel i Schweiz. Israel var enda landet i världen som inledde 2000-talet med en nettoökning av antalet träd.

En stor utmaning är att uppfylla David Ben-Gurions dröm om att israelerna ska kunna utveckla och leva i Negev-öknen. Negev utgör 60 procent av landets yta och KKL vill realisera den vision som Ben-Gurion själv förverkligade när han flyttade till Sde Boker i Negev.

Den första brandbomben som flögs in över Israel via en flygande drake från Gaza den 11 april i år inledde en ny typ av palestinsk terrorism. Målet var att via eldsvådor förstöra jordbruksmark, skogar och naturreservat i södra Israel.

Flera månaders kontinuerlig införsel av brandbomber från Gaza har orsakat hundratals bränder med enorma skador på flora och fauna i södra Israel. Det handlar om stora ytor av förstörd jordbruksmark och flera kvadratkilometer bränd skog.

Sedan de första brandbomberna lanserades i april 2018 har Keren Kajemets team tagit hand om mer än 650 bränder som förstört cirka 2500 hektar skog. Himlen TV7 vill nu – tillsammans med Keren Kajemet – hjälpa till att återställa skadorna från sommarens hundratals bränder.

  • Med din hjälp kan vi få dessa nedbrända områden att grönska igen!
  • Använd Keren Kajemets bankgiro 733-9518 för att ge din gåva.

I Finland
kan du delta genom att betala in till Himlen TV7:s finska stödförening Ristin Tuki ry:s konto: FI49 1112 3000 357662, referens 8727. 
Inbetalningar till detta referensnummer förmedlas oavkortade till Keren Kajemet Finland. Hälften går till trädplantering, hälften till stöd för studerande vid den pedagogiska högskolan Ohalo. Vill du, kan du även beställa ett gåvobevis för inbetalningen. Kontakta oss då på respons [ät] himlentv7.se eller telefon 0400 813 573 (Finland).