Solidaritetsuppropet överlämnat till UD

Solidaritetsuppropet för en normalisering av relationen mellan Sverige och Israel överlämnades till UD 20 november. Mottagare var Enheten för Mellanöstern & Nordafrika (Mena).

Uppropet, som var ett samarbete mellan Keren Kajemet, Vänskapsförbundet Sverige-Israel och Himlen TV7, samlade 3400 namn.

Vid överlämnadet konstaterade man bland annat:

  • Uppropet representerar människor i Sverige som kräver att ensidigheten när det gäller vårt lands relationer till länder i Mellanöstern upphör och att relationerna med regionens enda demokrati normaliseras.
  • Keren Kajemet och Himlen TV7 är en resurs när det gäller kunskapen om antisemitismen historiskt och i nutid. Vi är en resurs när det gäller att nyansera mediebilden av Israel i Sverige. Himlen TV7:s redaktion i Jerusalem kontaktar båda parter i konflikten. När arabvärldens perspektiv ensidigt anammas, växer antisemismen även i Sverige. Dold kritik och öppen vänskap med palestinier och arabländer, men öppen kritik och dold vänskap gentemot Israel bidrar till samma sak.

Läs mer här (pdf): Besök på UD

Alla som deltog understödde planteringen av minst tre träd. Därmed innebär kampanjen att över 10 000 träd planteras i Israel.

På bilden:
Daniela Persin, kanalchef Himlen TV7
Max Federmann, verksamhetschef Keren Kajemet
Sophie Becker, bitr chef Mena
Anna Valve, kansliråd Mena
Fredrik Kirst, kansliråd Mena