Solidaritetskampanj: Litografi av Raoul Wallenberg

  • I den pågående Solidaritetskampanjen för Israel finns nu en ny möjlighet att delta.
  • Den som planterar 10 träd för 1500 kr får en numrerad litografi av en målning av Raoul Wallenberg.

Läs mer om denna möjlighet här:

I april avled Nina Lagergren, 98, som ägnade stora delar av sitt liv till att försöka få klarhet i vad som hände hennes halvbror Raoul Wallenberg efter att han tillfångatogs av Sovjet.

Den som planterar 10 träd för 1500 kr i Keren Kajemets och Himlen TV7:s pågående solidaritetskampanj får en numrerad litografi av en målning av Raoul Wallenberg, som Nina Lagergren avtäckte i den israeliska ambassadens Raoul Wallenberg-rum.

Raoul Wallenbergs gärning i Budapest är unik. Genom mod, organisationsförmåga och uppfinningsrikedom räddade han judar undan Förintelsen genom att dela ut svenska skyddspass. Raoul tillfångatogs av Röda armén den 17 januari 1945 och återsågs aldrig av sin familj.

Raoul Wallenberg tjänstgjorde hösten 1944 som andresekreterare vid svenska legationen i Budapest, som ansvarig för en större räddningsaktion för de ungerska judarna.

I september 2016 anordnade Keren Kajemet, tillsammans med Israels ambassad, ett uppskattat och välbesökt evenemang i närvaro av bland andra Raoul Wallenbergs halvsyster Nina Lagergren och hennes dotterdotter Cecilia Åhlberg, då ett konstverk i Raoul Wallenberg-rummet i ambassaden avtäcktes.

Konstverket målades av Judith Baecklund i samband med 100-årsminnet av den svenska diplomatens födelse år 2012 då Keren Kajemet Sveriges understödjare samlade in pengar till en skog i Israel för att hedra Raoul Wallenbergs gärning.

Målningen är ett porträtt av Raoul Wallenberg med de berömda svenska skyddspassen skymtande i bakgrunden.

Litografier av originalet hänger även på Raoul Wallenberg Institute i New York, på Raoul Wallenberg Academy i Stockholm, på Keren Kajemets huvudkontor i Jerusalem och på olika KKL kontor i Europa.

Nina Lagergren blev så förtjust i verket att hon hängde litografin bredvid diplomet från president Barak Obama, som postumt hedrade Raoul Wallenberg som hedersmedborgare i USA.

  • Den som nu planterar 10 träd för 1500 kr i Keren Kajemets och Himlen TV7:s pågående solidaritetskampanj får en av de numrerade litografier som finns av det avtäckta konstverket. Över 2 000 namn har hittills kommit in i solidaritetskampanjen.
  • Totala upplagan av de numrerade litografierna är 120. Förutom målningen av Raoul Wallenberg med skyddspassen i bakgrunden erhålls ett solidaritetsdiplom som ett intyg på att träden planteras i Mishmar HaNegev och att ditt namn finns med i det upprop som vill se en förbättrad relation mellan Sverige och Israel.
  • Sätt in 1 500 kr på Keren Kajemets bankgiro 733-9518 och skriv ”Litografi” tillsammans med namn och adress i meddelandefältet så skickar vi litografi och solidaritetsdiplom hem till dig. Om du endast vill delta med namn i uppropet, betala in 300 kr på Keren Kajemets bankgiro 733-9518 och skriv ”Solidaritet” tillsammans med namn och adress i meddelandefältet.

Mer om Solidaritetsuppropet här.