Nystart 4/9: Folk på Guds hjärta

Finns det onådda folk i Europa? Svar: Ja!

Lär känna några av dem här och kom med och be att Herren sänder ut arbetare som delar evangeliet och hjälper att starta nya gudstjänstgemenskaper.

  • Samer. Nordsamerna fick ny bibelöversättning 2019. Gudstjänsttexter på deras språk och de andra officiella minoritetsspråken i Sverige gavs ut på pingsten 2020 (!). Be att  Guds Ord går fram bland dem alla, också bland tornedalingarna (de meänkielitalande).
  • Bosniaker och montenegriner
  • Basker
  • Judar. Frälsningen kommer från judarna, står det i Bibeln, så de är inte onådda i vanlig mening, men evangeliet om Messias är belastat av århundraden av smärtande erfarenheter.
  • Chanter, nentser och andra nordliga folk
  • Komi-zyrjäner och andra finsk-ugriska folk
  • Turkiska folk

Serien är ett samarbete med pingstvännernas Europanätverk (PEF). Programledare: Rauli Lehtonen.

Folk på Guds hjärta
Fredagar kl. 21.15, från 4/9 på TV-kanalen
I Play-arkivet här

Förutom på webben kan kanalen ses via gratisappen ”Himlen TV7”.