Möt oss i Almedalen – vid Elidas höga mast!

Ta en sväng ut på kajen!
Välkommen med på Himlen TV7:s seminarier på Elida!

Kristna friskolor när ateismen är norm
Kristen utbildning har en 1000-årig tradition i Sverige. Sedan kristendomsämnet togs bort i skolan på 60-talet har kristna friskolor vuxit i popularitet, antal och storlek. EU-konvention och FN-deklaration värnar föräldrarätten medan ateismen har blivit norm i svenskt skolväsende.
1 juli 2019, 13:00 – 13:45

Varför lades Gotlands förband ned?
Under 2000-talet avvecklades Gotlands fyra militära förband. Kvar blev fyra gravstenar när ön avmilitariserades för första gången sedan Ryssland ockuperade ön för mer än 200 år sedan. Nu håller Försvaret på att återskapa militär kapacitet på Gotland. Hur kunde det bli så här?
1 juli 2019, 15:00 – 15:45

Ett barnfientligt samhälle?
Svensk familjepolitik handlar väldigt mycket om vuxnas situation och önskemål och väldigt lite om barnens behov. Har Sverige blivit barnfientligt?
2 juli 2019, 10:00 – 10:45

Medierna och Mellanösterns enda demokrati
Det finns 500 miljoner muslimer i närmare 60 diktaturländer som alla har tydliga geopolitiska ambitioner mot Israel. Landet är också omgivet av terrororganisationer som vill utplåna den unga staten. Varför tar svenska mediers rapportering så ensidig ställning mot Mellanösterns enda demokrati?
2 juli 2019, 14:00 – 14:45

Varför kan inte Sverige prata om aborter?
Så gott om alla är överens om att aborttalen i Sverige är alldeles för höga. Och en statlig utredning om det ofödda barnet från år 1989 slår fast att abortfrågan handlar om två skyddsvärda individer. Ändå visar det sig vara svårt att i Sverige föra ett sakligt samtal utan övertoner i abortfrågan.
2 juli 2019, 16:00 – 16:45