Människohandel: de kristnas svarta hål

Prostitution sker i verkligheten även i Finland. Vi kristna kan inte blunda för sanningen.
Medborgarinitiativet till riksdagen ”Nej till trafficking” i fjol hade som mål att skydda offren för prostitution.

”Jag var nio år gammal då jag hamnade i prostitution.” Med dessa ord börjar Inna sin berättelse. Båda hennes föräldrar var alkoholister. Innan Inna fyllt nio år hade hon redan under flera år bott på barnhem i Östeuropa. Till slut hämtades Inna från barnhemmet av sin syster. Systern förnedrade och förödmjukade Inna. Enligt systern kunde Inna inte göra något rätt. ”Jag hade ingen som helst uppfattning om vad tillit och kärlek betyder. Min enda tröst var drömmen om att få sjunga”, drar sig Inna till minnes.

En kväll kom Inna hem från en skolfest där hon hade sjungit. Hon gick över vägen då en bil stannade bredvid henne. Inna drogs in i bilen. ”I bilen satt fyra män. De körde mig till sjöstranden och våldtog mig där”, berättar Inna.

Denna händelse förvandlade Innas liv. ”Jag gick helt sönder. Jag visste inte längre, vad det betydde att vara flicka eller pojke, jag såg allting i ett annat ljus.” Skammen och rädslan fick Inna att tiga om det som hade hänt. En läkare undersökte henne tre veckor efter händelsen, men såren och blåmärkena som ännu var synliga på hennes kropp ledde inte till vidare undersökningar.

En dag såg Inna samma bil som hade plockat upp henne tidigare stå på skolans parkeringsplats. ”Jag vet inte varför, men jag gick fram till bilen”, berättar Inna. Hon kördes till en byggnad där man började ge henne lektioner i vad hon skulle göra. ”Strax därefter hade jag min första kund. Han berättade att han hade betalat mycket för mig, därför skulle jag göra vad helst han begärde. Från den kunden började mitt liv som prostituerad, och jag var bara 9 år.”

Säg nej till sexköp

Innas berättelse är en av dem som verkligen får en att stanna upp. Hon har inte berättat sin historia för att få medlidande. Hon önskar att hennes livshistoria ska få människor att agera.

Ett medborgarinitiativ startades 20 juni 2016 för att kriminalisera sexköp i Finland. Medborgarinitiativet föreslog att köp av sexuella tjänster ska göras straffbart, så att man ska kunna gripa in i trafficking och förhindra det effektivare än man kan göra det idag. Tyvärr stannade antalet stödförklaringar långt under det antal som krävs för att initiativet skulle skickas vidare till riksdagen.

Många tror fortfarande att prostitution och människohandel är separata företeelser. Så är inte fallet, för båda ingår i organiserad, internationell kriminalitet. Om vi tillåter köp av sexuella tjänster i Finland accepterar vi även sexuellt utnyttjande av kvinnor och flickor i vårt eget land.

Även om det i Finland finns kvinnor som frivilligt prostituerar sig och tjänar pengar på det, är största delen av dem sådana som på alla sätt lever i samhällets utkant. De har blivit prostituerade på grund av fattigdom, arbetslöshet, brist på utbildning eller andra motgångar i livet. Just sådana som de ville man skydda genom förslaget till ny lag.

Om medborgarinitiativet hade nått riksdagen och man hade beslutat att godkänna den nya lagen, skulle den i Finland ha hjälpt speciellt de kvinnor som mot sin vilja arbetar som prostituerade.

Genom att kriminalisera sexköp skulle vi i Finland kunna påverka sektorns starkaste dragningskraft: efterfrågan. Utan män som köper sex skulle inga kvinnor och flickor tvingas till prostitution.

Ett europeiskt problem

Bland annat i Sverige, Norge, Island, Irland och Frankrike har man redan kriminaliserat köp av sexuella tjänster. Även Tysklands och Italiens regeringar har diskuterat en kriminalisering.

I Sverige kriminaliserades köp av sexuella tjänster år 1999 och det har fått betydande resultat. Enligt akademisk forskning har den svenska modellen haft direkta effekter på svenska mäns attityder och beteenden. Antalet män som köper sexuella tjänster har minskat från 13,6 % år 1996 till 7,9 % år 2008 (Prostitution i Norden, Kuosmanen 2008 & Nordic Gender Institute). Undersökningar visar också att kvinnor som är med i prostitution säger att Sverige har blivit ett tryggare land.

Även Europaparlamentet har i sin resolution från 12/5 2016 funnit att prostitution är en avgörande faktor i människohandeln. Prostitution av människohandelns offer har minskat i länder som har kriminaliserat köp av sexuella tjänster. Enligt information som offentliggjordes av Europeiska kommissionen 19/05 2016 registrerades 15 846 offer för människohandel enbart i Europeiska unionen åren 2013-2014, varav 76 procent var kvinnor. Europarådet uppskattar att 84 procent av internationella trafficking-offer i Europa är kvinnor och flickor som säljs till prostitution.

Ineffektiv lag

En nationell rapportör om människohandel upplyste om situationen för människohandeln i Finland. Enligt 2014 års nationella trafficking-rapport gällde en stor del av fallen som ledde till dom uttryckligen den interna människohandeln där både offer och förövare var finnar. Problemet befinner sig alltså inte längre utanför våra gränser.

Enligt nu gällande lag är prostitution lagligt, men lagen förbjuder sexköp av minderåriga, liksom av offer för koppleri och människohandel. Emellertid är lagen i sig ogenomförbar. Detta framgår till exempel av ett aktuellt fall i Kuopio, där en universitetslektor sålde en minderårig flicka under en period på tre år. Ingen av hennes klienter rapporterade flickans situation till polisen.

Poliser har ofta svårt att identifiera offer för människohandel, säger Finlands rapportör för människohandelsfrågor. Han påpekar att de personer som agerar i prostitution lever så markant i utkanten av samhället att de skulle behöva skydd av ett starkt straffrättsligt system, så att deras grundläggande rättigheter skulle kunna förverkligas. Å andra sidan riskerar utslagna, psykiskt sjuka och drogmissbrukande ungdomar hamna i riskzonen för sexuellt utnyttjande.

Innas berättelse har ett trösterikt slut. För tre år sedan blev hon fri från sexbusinessen och nu återhämtar hon sig i Finland från sina erfarenheter. Medborgarinitiativet syftade till att reformera lagstiftningen genom att kriminalisera sexköp, vilket kunde skydda många kvinnor från Innas öde.

Intervjun publiceras med Innas tillåtelse och hennes namn har ändrats av säkerhetsskäl.

Se två program som anknyter till detta på Himlen TV7:s Play-TV:

Café Bibeln
Avsnitt 390       Även på Webb-TV: sön 25/9 kl. 20.15 och tis 27/9 kl. 17.30
Avsnitt 391       På Webb-TV fre 8/9 kl. 21.30

Text: Pia Rendic (bilden)
Översättning från finska: Rakel Waltman