Läs Bibeln på ett år!

Ta chansen! Läs genom Bibeln på ett år!

Dagligt bröd är en dagbok med studieplan för hela Bibeln på ett år. Daglig läsning från olika ställen i Gamla och Nya Testamentet parallellt. Läsåret inleds 13/10 och följer den hebreiska kalendern.

Köp den behändigt på Himlen TV7 Shop här.

Läsplanen är utarbetad av bl a Lars Enarson. Se honom tala om nyttan med regelbunden bibelläsning på Play-TV här.