Finland 100 år: Jesus-symboliken i lejonvapnet

Vi ber för Finland som fyller 100 år den 6 december!
Dagen till ära tar vi en titt på den finländska statsflaggan. Den vanliga flaggan har helblått kors. Tack till den kristna vetenskapstidningen Luominen (Skapelsen) för artikeln!

 

Lejonvapnet i Finlands statsflagga – uppkomst och symbolik

Finlands nationalsång ”Vårt land” beskriver landets natur, omväxlande landskap, forsar, tusentals sjöar, skogar och det nordliga läget.

Den som sett sjöns lugna yta i solnedgången, lyssnat på forsens vilda sång och på vindens vinande gråt i majestätiska skogar och upplevt bitande kyla, kan leva sig in i sångens träffande ord.

Vilka tankar väcker det då man från detta perspektiv tittar på Finlands vapensköld? Heraldiken1 har förvisso sina lagar och bestämmelser, men vad gör ett lejon i Finlands vapensköld? Hade inte en järv, ett lodjur eller en mäktig björn varit ett mera värdigt val? Vad döljer sig bakom valet av ett lejon?

Uppkomsten av denna vapensköld är ett gott exempel på hur man kan se på vetenskapens natur. Det finns vetenskap och ”vetenskap”. Den mest pålitliga vetenskapen grundar sig på experiment som man kan göra i nutid och upprepa gång på gång – därför kallar man den för experimentell vetenskap. Denna vetenskapsgren har gett oss högteknologin, tagit människan till månen och utvecklat vårdmetoder mot sjukdomar.

Den allra mest osäkra vetenskapsgrenen handlar om händelser i det avlägsna förflutna – mänsklighetens och världens uppkomst. Denna sorts ursprungsvetenskap är spekulativ, eftersom händelserna i forntiden är unika och inte kan upprepas. Resultaten inom ursprungsvetenskapen färgas lätt av forskarens egen världsbild. Det enda säkra sättet att ”utforska” historien är genom ögonvittnens vittnesbörd – vi är mycket tacksamma för t ex olika historikers artiklar.

Finlands vapensköld utformades i en historisk tid2, så i princip kunde dåtida anteckningar ge ett entydigt svar på symboliken i den. Tyvärr saknar vi dokumentation till planeringsprocessen. Därför har vi bara antaganden och olika tolkningar. Vapenskölden användes för första gången redan på 1580-talet3. Enligt inrikesministeriet är dess historia ”delvis okänd”4. I en engelsk Finlandspresentation berättar man officiellt att vapenskölden bygger på konstnärens fantasi, på en önskan om en kung hos beställaren eller på ”annan historisk tradition”5.

Vilken anledningen än är så har vi framför oss en vapensköld6 med ett lejon som har en krona på huvudet. Dess högra hand är täckt av pansar och håller ett svärd. Det gula lejonet har en röd bakgrund. Under sina fötter har lejonet en böjd sabel och runtom finns nio vita rosor.

På webben hittar man olika tolkningar till denna symbolik. Som ovan framgår kan vi inte veta vilken tolkning som är säker och vilken som inte är sann. Det är dock häpnadsväckande hur vapensköldens symboliska betydelse öppnas upp med Jesu hjälp.

Jesus-symboliken i vapenskölden

Den röda färgen beskriver det heliga blod7 som Jesus Kristus gjöt på Golgata kors till försoning för våra synder. Genom sin död och uppståndelse övervann Jesus alla fiendens makter och härskaror – och trampade på den böjda sabeln som symboliserar dessa krafter.

Han ska återvända till jorden som Juda Lejon8, konungarnas Konung och herrarnas Herre (kronan)9. Den öppna munnen berättar att Han vid sin ankomst kommer att förgöra all ondska från jorden med sin muns andedräkt10. Dessutom kommer Han att döma människor som levt i alla tider11. I sin hand har lejonet ett svärd, ett tveeggat svärd – Guds Ord12. Den högra handen beskriver makt och kraft, och är i Gamla Testamentet en av de många beskrivningarna på Jesus som Messias.

Jesus blev upphöjd och sitter på Guds högra sida13.

De nio rosorna beskriver Andens nio frukter som fullkomnades av Jesus14, de nio saligprisningarna15 i Bergspredikan och/eller nio nådegåvor16. Albert Edelfelts illustration i boken Fänrik Ståhls sägner innehåller en bild på Finlands vapensköld som starkt bidrar till denna tolkning. Där omges vapenskölden av inget mindre än en törnekrona17

Kanske stämmer alla tre alternativen på presentationen av Finland. Kanske kungens önskemål för vapenskölden var desamma som den historiska traditionen som beskrivs i Bibeln. För att utföra sitt verk använde konstnären de gåvor han fått av sin Skapare, inklusive fantasin.

Jag anser det inte vara en slump att ”Jesus-tolkningen” är så träffande. Vilken vapensköld skulle bättre passa på det blåa korset i Finlands vita flagga än just denna – mitt i prick! Vårt land har kristna rötter och finländarna har vänt sig till sin himmelske Fader i gångna tider. Det har bevarat Finland i många ödesstunder. Även i dagens Finland borde man hålla i minnet varifrån den sanna hjälpen i nöden kommer.

 

Text: Ari Takku, dipl.ing. och chefredaktör för vetenskapstidningen Luominen (Skapelsen)
Översättning från finskan: Rakel Waltman. Artikeln är översatt och publicerad med tillstånd.


Källor och kommentarer
:

Finlands vapensköld, Albert Edelfelt

Fänrik Ståhls sägner

       1) Wikipedia.org wiki/Heraldik

       2) Vid en tid då det finns historiska litterära dokument

       3) Finlands vapensköld på Gustav Vasas gravmonument (1583) fiwikipedia.org/wiki/ Finlands vapensköld

       4) Intermin.fi/finska flaggan/vapensköd

       5) Presentationssidor sponsrade av Utrikesministeriet ”This is Finland”, skrivna av Finska Heradiksällskapets emeritusordförande Mauno Harmo. Sidorna beskriver utformningen av Gustav Wasas gravmonument. finandfi/facts-stat-and-ifor/coat-of-arms, besökt 2007-07-16

       6) Lagen om Finlands vapensköld (381/78). finex.fi/fi /fi.laki/ajantasa/1978/19780381

       7) Matt 26:28; Hebr 9:13-14

       8) Upp 5:5

       9) Upp 17:14, 19:16

     10) Ps 33:6, Jes 11:4, 2 Tes 28

     11) Observera att dömandet i sig är inget negativt. Jesus känner de sina och Jesu egna känner Honom. För dem är domen en befrielse. 2 Tim 4:1, Jak 4:12, 1 Pet 4:15

      12) Hebr 4:12, Upp 1:16, 2:12

      13) Matt 26:64, Apg 7:55, Rom 8:34, Kol 3:1

      14) Gal 5:22

      15) Matt kapitlen 5-7

      16) 1 Kor 12:7-11

       17) Matt 27:29