Jesu förvandlande kraft

Heaven TV7 Media har sänt program i Finland sedan 2003. Jag har personligen fått träffa hundratals människor vars liv förändrats när de har tagit emot Jesus som sitt livs Herre.  Jag har fått höra helt otroliga berättelser. En person sade att hon för alltid skulle komma att minnas den stund då hon knäböjande framför altaret fick höra pastorns ord: “alla dina synder är förlåtna i Jesu namn och försoningsblod.” Det skedde en fullständig befrielse från det syndiga livet och bojorna löstes. Ett nytt liv började.

Jag känner denna Jesu förvandlande kraft. För egen del mötte jag den i juli 1991. Före det pågick en kamp om min själ i ett par år. Människofruktan och förnuftiga slutsatser hindrade mig att ödmjukade mig och överlåta mig till Jesus. En religiös ande band mig och fick mig att tänka att religionen räcker, och den borde man dessutom tala ganska tyst om. Prästernas predikningar hade gett mig det intrycket att Jesus väl på sin tid gjorde under, men att sådana inte längre sker.

Slutligen kom jag till ett vägskäl, där jag måste välja mellan tron på Jesus eller den gamla vägen. Till slut knäböjde jag och sade: “Jesus, om du finns, visa mig det.” Och i ett ögonblick skedde en fullständig förändring i mitt liv. Inget världsligt var längre viktigare än kontakten med Jesus. En enorm frid sänkte sig i mitt sinne. Samma första kärlek till Jesus har funnits kvar alla dessa 23 år. Finska Taivas TV7-kanalen är frukten av att jag kom till tro.

Taivas TV7 har fått respons från tittarna om hur Jesu förvandlande kraft har berört dem. I Finland finns många deprimerade människor. Det finns många orsaker till depression, och problemen kan vara relaterade till relationer, ekonomi eller t.ex. hälsa. Många upplever en allmän hopplöshet och meningslöshet i livet.

Ibland kan en människa drivas till desperata handlingar. Här ett exempel: en kvinna hade bestämt sig för att köra under en långtradare och avsluta sina dagar. Hon hade dock före sin avfärd bläddrat igenom televisionens kanaler. Tidigare hade hon inte stannat upp vid Taivas TV7, men nu gjorde hon ett undantag. Det pågick ett direktsänt förbönsprogram där förebedjaren just i den stunden avbröt sig. Den Helige Ande gav förebedjaren ett kunskapens ord om att någon tittare tänkte göra självmord. Förebedjaren uttalade budskapet som den Helige Ande gav: “Döda inte dig själv, Jesus älskar dig och Han vill frälsa dig.” Dessa ord var som en missil som förändrade den unga kvinnans liv och hon ville ge sitt liv i Jesu händer. Kvinnan ville också berätta för vår tv-kanal att hon kommit till tro.

Vi lever i en tid då den kristna tron håller på att monteras ner. En konkret observation är att man vill tysta ner Jesus-namnet. De kristna har så småningom anpassat sig till världen. Guds helighet och Guds fruktan kommer i skymundan. Men ännu har vi tid att berätta om Jesus och Hans förvandlande kraft. Du som läser detta, gå inte förbi den gåva som Gud har gett dig. Om du inte ännu känner Jesus, be Honom komma in i ditt liv. Han har dött också för dina synder. Hans vilja är att hjälpa dig och att göra gott. Och det viktigaste av allt – den som tror på Jesus ska inte se döden, utan går in i den eviga glädjen.

Välsignad fortsättning!

Martti Ojares, VD för Heaven TV7 Media

Översättning. Eva-Maria Stenbäck