Klicka på bilden för att se Himlen TV7:s presentationsvideo:

himlen_presentationsvideo

 Se Himlen TV7:s presentationsvideo av Israelprogram:

https://www.youtube.com/watch?v=NY_aM1921e8

1. Heaven TV7 Media

2. Himlen TV7:s historia

3. Innehåll

4. Vision

5. Värden

6. Hur kan man se kanalen?

7. Organisationen bakom Heaven TV7 Media

Heaven TV7 Media

Heaven TV7 Media består av TV-­kanaler i Finland, Estland, Sverige och ett omfattande dagligt produktionsarbete i Israel samt en webb-­TV riktad speciellt till ungdomar. Dessutom ger mediahuset ut en tidning 5 ggr om året i Estland och Finland samt publicerar och säljer andlig litteratur och dvd-skivor.

Heaven TV7 Medias historia

Heaven TV7 Media började med en TV-­kanal. Heaven TV7, den första finländska kristna TV-­kanalen, grundades av Martti och Mirja Ojares. Den första sändningen genomfördes den 15 december 2003.

Martti hade arbetat största delen av sitt liv inom mediebranschen för finska Sanoma Oy, Finlands största mediahus. Finlands president hade tilldelat honom en hederstitel för hans livsverk inom kommunikation och media och Martti hade nyligen blivit pensionerad.

Det var då Gud gav honom en vision om en kristen TV-­kanal i Finland. Finlands framtid oroade Martti. Guds tilltal och en börda som han upplevde gällande finländarnas andliga situation drev honom till att fatta det viktiga beslutet att ställa sin långa arbetslivserfarenhet till Guds förfogande och tillsammans med sin fru Mirja starta en kristen TV-­kanal som skulle förmedla evangeliet till de finska hemmen.

Visionen var att starta en TV-­kanal i Finland, men ett flertal profetior från när och fjärran och Herrens ytterligare tilltal pekade på att arbetet skulle sprida sig till att beröra hela Skandinavien och så småningom hela Europa och längre ut.

Heaven TV7 Medias utveckling

Heaven TV7 Medias arbete har vuxit snabbt. Mediahuset har under åren utvidgat sitt arbete utanför Finland till att omfatta Israel, Estland och Sverige. Under våren 2008 sändes de första programmen från studion i Israel. Estland fick sin egen kanal 2009 och i april 2013 kunde man se Sveriges kanal på webb­-TV. Dessutom lanserades TV7 Plus våren 2012, en kanal speciellt för ungdomar och väckelse.

Mediahuset firade 10­-års jubileum i december 2013 och har ett sjuttiotal anställda. Man producerar 50 % av alla program själv. Finansieringen är huvudsakligen baserad på privata donationer. TV-­kanalerna kan ses både via IPTV­- och kabelnätverk i Finland, Estland och Sverige, och i hundratal länder på webben. Varje månad får ca 500 000 människor höra evangeliet.

Ända från början har innehållets fokus legat på evangeliet och frälsning genom Jesus samt bibelundervisning. Senare har kanalerna även fått en tyngdpunkt på Israel och sänder nu dagligen egenproducerade program från Jerusalem. Genom sitt balanserade förhållningssätt har Heaven TV7 byggt upp ett stort förtroende både hos den israeliska regeringen och hos arabiska samhälleliga påverkare. Den israeliska produktionsenheten producerar nyheter, dokumentära program och undervisning av messianska judar, som ger oss en djupare kunskap om kristendomens judiska rötter. Genom att förmedla sanningen och ge kunskap om Israel till omvärlden vill mediahuset välsigna Guds ögonsten, det judiska folket.

Himlen TV7:s historia

Himlen TV7 (f.d. Heaven TV7 Sverige) inledde sin verksamhet i april 2013. Programmen sändes endast via webb-­TV det första året. Våren 2014 började IPTV-­nätverk i Finland ta in kanalen som spred sig till kabelnätverk under hösten. Siktet är inställt på att komma in i IPTV-­ och kabelnätverk även i Sverige. Himlen TV7 fick sin kanalchef Daniela Persin när kanalen lanserades. Daniela hade arbetat flera år i ansvarsfulla positioner inom internationell marknadsföring inom företagsvärlden i Finland. Hon studerade sju år på Hebreiska universitetet i Jerusalem och doktorerade med inriktning på internationella relationer och internationell tjänstehandel. Under de åren fördjupade Herren hennes förståelse för det evangelium som en gång fick sin början i Jerusalem.

Daniela betonar att satsningen på Sverige grundar sig på ett tydligt tilltal från Gud till Martti och Mirja Ojares som är direktörer för Heaven TV7 Media. Under ett besök i Sverige år 2011 kände de av det tryckande andliga klimatet i landet och fick tanken att Heaven TV7:s arbete borde spridas till Sverige. De bad att Herren skulle bekräfta detta tilltal innan resan var över genom att sända dem någon som kände dem i Sverige som skulle be dem komma dit med kanalen. Det gjorde Han i sista minuten. De kom då ihåg de profetiska orden i början om att arbetet skulle sprida sig till Skandinavien. Efter ett år hörde Martti orden: ”Och nu börjar ni med den svenska kanalen via webben”. Tilltalet var så klart att de bestämde sig för att sätta igång utan att tänka på om det var ekonomiskt möjligt eller inte. Under sommaren 2012 fick Daniela på hjärtat att samarbeta med Heaven TV7. Senare talade Herren till Martti och Mirja samt Daniela på var sitt håll om att hon skulle komma att ansvara för den svenskspråkiga kanalen.

Innehåll

Kanalen strävar efter att ha ett mångsidigt och familjevänligt programutbud av både innehållsmässigt och tekniskt hög kvalitet. Kanalens tyngdpunkt ligger på bibelundervisning, evangelisation och intervjuprogram, olika aktuella och bibliska program om Israel samt barn-­ och ungdomsprogram. Den röda tråden genom undervisningsprogrammen är att återupprätta tron på Bibeln. Alla program är antingen på svenska eller textade till svenska.

Vision

Himlen TV7:s vision är att nå ut med evangeliet till alla svenska och finlandssvenska hem. Alla ska få möjlighet att höra evangeliet. Ledstjärnan i arbetet är Jesu missionsbefallning i Matt 28:19: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar.” Avsikten med kanalen är att utgöra ett komplement till de befintliga kristna kanalerna genom att bidra med variation och bredd till utbudet. Ju större utbud desto större sannolikhet är det att evangeliet når ut till alla svenska hem.

Vi vill bidra till att styrka Kristi kropp genom bra bibelundervisning så att var och en ska kunna växa i sin tro. Kanalen vill fungera som ett sorts bredband i det kristliga fältet så att kristna från olika håll kan lära av varandra och uppbyggas tillsammans till en Kristi kropp (Matt 22:36­-40). Himlen TV7 välkomnar därför samarbete med alla som framhåller Jesus som den enda, sanna vägen till Gud, Skaparen av allt och alla (Joh 14:6). När vi står tillsammans kan vi se Guds rike gå fram i allt större utsträckning.

Värden

Grunden för Himlen TV7:s verksamhet är Guds Ord. Den röda tråden genom undervisningsprogrammen är att återupprätta tron på Bibeln. Kanalen förverkligar Jesu missionsbefallning (Matt 28:16-­20) att sprida glädjebudskapet om Honom överallt i världen. Kanalen bekänner med sin verksamhet att Jesus genom sin död på korset har öppnat vägen till Gud för alla människor (Rom 10:4). Himlen TV7 är en del av det finska allkristna, politiskt obundna mediahuset Heaven TV7 Media.

Hur kan man se kanalen?

I Finland

Förutom att kanalen syns som webb-TV ingår den i ett kanalpaket för kristna kanaler på Ålcoms IPTV-nätverk på Åland, kanalplats 246. I Österbotten är kanalen inkluderad i JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab) -­nätverkets baspaket, kanalplats för  IPTV är 246 och för kabel-TV 339.

F r o m 1.12.2014 syns kanalen på TeliaSonera Finlands nationella kabel­nätverk på kanalplats 46. Kanalen syns senare också på TeliaSoneras IPTV- nätverk.

Beställ kanalpaket för kristna kanaler på Ålcoms IPTV-­nätverk på Åland.

JNT (Jakobstadsnejdens Telefon Ab)-­nätverkets baspaket

I Sverige

Kanalen syns som webb­-TV. De flesta program kan också ses via gratis Play­-TV. Avsikten är att komma in i IPTV-­ och kabelnätverk även i Sverige. Var gärna i kontakt med din TV-­operatör och bed dem att ta in kanalen i sitt utbud.

Tips på hur man kan se webb­-TV på vanlig TV

De vanligaste tekniska lösningarna för att koppla ihop datorn med TV kan läsas på SVT:s tittarservice. Använd sökfraserna ”Koppla ihop datorn och tv” eller ”Så ser du SVT Play på TV”.

Alternativa URL-­adresser (för olika protokoll) till Himlen TV7:s direktstream i HD-resolution:

Apple HLS (HTTP)
http://vod.tv7.fi:1935/tv7-se/mp4:tv7-se.stream_720p/playlist.m3u8

Flash (RTMP)
rtmp://vod.tv7.fi:1935/tv7-se/mp4:tv7-se.stream_720p

RTSP (Real Time Streaming Protocol)
rtsp://vod.tv7.fi:1935/tv7-se/mp4:tv7-se.stream_720p

Byt ut 720p till 360p, 240p eller 160p ifall din webbförbindelse är långsam.

Tyvärr har vi inte möjlighet att ge tekniskt stöd för att koppla ihop datorn med TV utan ber tittarna vända sig till lokala experter.

Organisationen bakom Heaven TV7 Media

Korsets stöd rf

Korsets stöd rf är en ideell registrerad förening i Sverige. Föreningens vision är att sprida evangeliet bland de svenskspråkiga i Norden speciellt genom elektroniska media.

Föreningen producerar tjänster för att upprätthålla Himlen TV7:s verksamhet och kan ta emot donationer för detta ändamål. Styrelseordförande är Martti Ojares (f.d. vice VD för Finlands största mediekoncern Sanoma Oy, har erhållit hederstiteln ”Kommunikationsråd” av Finlands president).

Ristin Tuki ry (rf)

Ristin Tuki ry (rf) är en ideell registrerad förening med nationellt penninginsamlingstillstånd i Finland. Ristin Tuki fungerar som innehållsproducent för Heaven TV7 -kanalerna och producerar största delen av programmen på kanalerna. Styrelseordförande är Martti Ojares. Verksamhetsledare är Mirja Ojares.

Lighthouse Network Oy Ltd

Lighthouse Network Oy Ltd driver mediahusets verksamhet. Företaget ägs av över 520 privata aktieägare som inte tilldelas någon vinst. VD är Martti Ojares. in

i