I denna ljuva sommartid

I denna ljuva sommartid
Gå ut, min själ, och gläd dig vid
Den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
Se, hur för dig och mig hon får
Så underbara håvor.

Den sommarpsalmen med många fler verser skrev Paul Gerhardt redan 1653.

Denna tid får vi särskilt glädja oss åt evangeliet om Skaparen. Här ett program i serien Hopp för Sverige med Sven Nilsson och Anders Gerdmar: Skapelsen, Jesu försoningsverk och Guds rike

Denna helg är också en påminnelse om Johannes Döparen. Här talar Birger Skoglund om att det behövs flera som han i Sverige och Norden: Sänd av Gud