Herren känner de rättfärdigas väg, 6/1

Se ett nytt avsnitt i Tecken i vår tid på Trettondagen.

Den rättfärdige ”bär sin frukt i rätt tid”. Jonathan Hessen och Amir Tsarfati läser i Bibeln och samtalar om hur viktigt det är att vara rotad i Guds Ord. De dryftar också profetiorna om Messias i Gamla Testamentet.
TV7 Israel – Tecken i vår tid:
Herren känner de rättfärdigas väg
Tors 6/1 kl. 20.15 på TV-kanalen
Därefter i Play-arkivet här
Se hela serien här