Heaven TV7 Medias vd Martti Ojares berättar om hur den första TV-kanalen började

Vd Martti Ojares berättar om hur allt började med den finska TV-kanalen. Martti Ojares hade arbetat största delen av sitt liv inom mediebranschen som vice-vd för finska Sanoma Oy, Finlands största mediahus. Finlands president hade tilldelat honom en hederstitel för hans livsverk inom kommunikation och media och Martti hade nyligen blivit pensionerad. Det var då Gud gav honom en vision om en kristen TV-­kanal i Finland. Finlands framtid oroade Martti. Guds tilltal och en börda som han upplevde gällande finländarnas andliga situation drev honom till att fatta det viktiga beslutet att ställa sin långa arbetslivserfarenhet till Guds förfogande och tillsammans med sin fru Mirja starta en kristen TV-­kanal som skulle förmedla evangeliet till de finska hemmen.

(Välj undertextning och svenska nere i videofilen ifall undertextningen inte syns.)

https://www.youtube.com/watch?v=gZ7mbtSSYaU