Glad midsommar

På midsommar minns vi Johannes Döparen.

Han förberedde Jesu första ankomst till jorden.

Snart kommer Jesus en andra gång. Där kan vi alla lära av Johannes Döparen.

”Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett.” Lukasevangeliet 1:17

Några plock på detta tema ur Play-arkivet. Klicka igång här:

Sänd av Gud, i serien Birger Skoglund – Den profetiska vågskålen
Ein Kerem, om Johannes Döparens hembygd, i serien Rötter och reflektioner
Faderns överraskning, i serien MålarBibeln
Kristi återkomst 1/2, i serien Pawson
Kristi återkomst 2/2
Den yttersta tiden, i serien Pawson
Israel i den yttersta tiden
Församlingen i den yttersta tiden
Församlingen och Israel i den yttersta tiden
Yosef S. Alfarhan följde Johannes Döparen
Från mörker till ljus
Stå upp, var ljus!

Johannes Döparens far Sakarias blev uppfylld av den helige Ande och profeterade och sade:
”Välsignad är Herren, Israels Gud,
som har besökt
och återlöst sitt folk!
Han har rest för oss
frälsningens horn
i sin tjänare Davids hus,
så som han för länge sedan lovat
genom sina heliga profeters mun:
frälsning från våra fiender
och från alla som hatar oss.
Han har visat barmhärtighet
mot våra fäder
och tänkt på sitt heliga förbund,
den ed han gav
vår fader Abraham:
att vi, frälsta från våra fienders hand,
skulle få tjäna honom
utan fruktan,
i helighet och rättfärdighet
inför honom alla våra dagar.
Och du, barn, ska kallas
den Högstes profet,
för du ska gå före Herren
och bana väg för honom.
Du ska ge hans folk kunskap
om frälsningen,
med förlåtelse för deras synder
genom vår Guds
barmhärtiga kärlek.
Så ska en soluppgång
från höjden besöka oss,
för att lysa över dem
som sitter i mörker
och dödsskugga
och styra våra fötter
in på fridens väg.”
Lukasevangeliet 1: 67-69

En psaltarpsalm som kallas ”Skapelsens lovsång”:
Halleluja!
Prisa Herren från himlen,
prisa honom i höjden!
Prisa honom, alla hans änglar,
prisa honom, hela hans här!
Prisa honom, sol och måne,
prisa honom,
alla lysande stjärnor!
Prisa honom, ni himlars himmel
och ni vatten ovan himlen!
De ska prisa Herrens namn,
för han befallde och de skapades.
Han gav dem deras plats
för alltid och för evigt,
han gav dem en lag
som ingen bryter.
Prisa Herren från jorden,
ni havsdjur och alla djup,
eld och hagel, snö och dimma,
du stormvind som utför
hans befallning,
ni berg och alla höjder,
ni fruktträd och alla cedrar,
ni vilda djur och all boskap,
ni kräldjur och bevingade fåglar,
ni jordens kungar och alla folk,
ni furstar och alla domare på jorden,
ni ynglingar och flickor,
ni gamla med de unga.
De ska prisa Herrens namn,
för endast hans namn är högt,
hans majestät når över jord
och himmel.
Han har rest ett horn för sitt folk
till lovsång för alla sina trogna,
för Israels barn,
det folk som står honom nära.
Halleluja!
Psalm 148