Frivilliga översättare för texter på hemsidan!

Om du vill vara med i det arbete som Himlen TV7 gör för att sprida Guds rike så kanske detta är något för dig.
Vi behöver frivilliga översättare för att översätta artiklar och kortare texter som främst kommer att användas på hemsidan och i  social media. Texterna översätts från finska till svenska. Det räcker att du har god känsla för språk. Du behöver inte vara utbildad översättare. De översatta texterna går alltid via vår språkgranskare. Om du har tid och möjlighet att hjälpa oss med översättning så kontakta oss gärna på respons@himlentv7.se