Folk på Guds hjärta: Basker i Frankrike

Ännu finns det folk i Europa där evangeliet och församlingar är sällsynta.

I norra Baskien i det sydvästra hörnet av Frankrike finns det ännu inga evangeliska församlingar alls på baskiska. Även församlingarna på franska är få och små.

Se nästa avsnitt i Folk på Guds hjärta – och ta med de minst nådda i dina och din församlings böner! Att budet om Guds rike, Hans kärlek och Hans frälsning för alla människokr genom Jesus Kristus når ut till allt fler.

Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Matt 24:14

Folk på Guds hjärta
Basker i Frankrike
Tors 16/4 kl. 20.30 på TV-kanalen
Repris mån 20/4 kl. 20.15
Därefter i Play-arkivet här
Se hela serien här

Följande avsnitt:
Turkiska folk
Mån tors 30/4 kl. 20.30
Repris 4/5 kl. 20.15