Konferensen sänds på TV-kanalen söndagar kl. 12, från 1/9

Inspelningarna ligger ute på vår Youtube-kanal och Facebook-sida till och med sön 25/8.
Därefter sänds konferensen, på TV-kanalen, söndagar kl. 12 från 1/9, och därefter i Play-arkivet. (Obs!  Starten tidigarelagd)
Se även budskapen från fjolårets konferens här.

Bönekonferens om Andens eld över landet!

Den 15-18 augusti pågår den nationella bönekonferensen på Ralingsås med Anders Gerdmar som konferensvärd. Bland de medverkande märks ett team från Tanzania med Jackson Sangiza, som leder en bönerörelse som för femton år sedan började be för Sverige, där en del församlingar ber varje dag, andra varje vecka, för vårt land.

Bland övriga medverkande märks Sven Nilsson, Kristet Center Örebro, Magnus och Terese Axelsson med band, Ulf Christiansson, Claes-Göran Bergstrand, Patrik Sandberg, Sverigebönen, Marcus och Hanna Bloom, Anders Gerdmar, Amanda Göransson och Ingrid Thordsson.

”Vi tror det kommer en ny tid och en ny våg av väckelse – men den kommer bara som ett svar på bön!” skriver konferensarrangörerna om dagarna.

  • Var med och be! Du kan följa mötena via dessa länkar, vid de angivna mötestiderna:

Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCXlqjxwvOfxtXiYOaXp5iWg/videos?view=2&flow=grid&live_view=502

Facebook:
https://www.facebook.com/himlentv7/

Mötestider:

Torsdag 15 augusti

19.00 Inledningsmöte.
Magnus Axelsson med band tillsammans med Ulf Christiansson.

Tema: Vi kommer inför Herren med lovsång och tillbedjan!

Fredag 16 augusti

10.00 Bönemöte.

14.30 Bönemöte.

19.00 Kvällsmöte. Sven Nilsson m fl

Lördag 17 augusti

10.00 Bönemöte.

14.30 Bönemöte: Guds eld över Sverige! Vi ber om Guds eld över hela landet.

19.00 Kvällsmöte: Sverige som missionerande nation – igen! Stort bönemöte med företrädare för olika missionsorganisationer

Söndag 18 augusti

10.00 Avslutningsmöte: Herre, res upp din församling i kraft i Sverige! Om nya levande församlingar, om troende och tjänstegåvor i full funktion.