Fake News om Jesus 12/11- Om att Jesus är Gud

Jesus kallas både socialist och profet, men här tar Per-Arne Imsen upp fem punkter från Bibeln som bevisar att Jesus är Gud.

Se det nya avsnittet i serien från Pilgrim Media.

Pilgrim Media
Fake News om Jesus – Om att Jesus är Gud

Fre 12/11 kl. 19.00 på TV-kanalen
I Play-arkivet här