Det sanna evangeliet – Skicka frågor

Vi behöver din hjälp!

Var med och skapa en helt ny serie med oss tillsammans med evangelisten Marcus Blom! 

Skicka in dina frågor på de teman som är planerade här: https://www.himlentv7.se/hjalp-oss-att-skapa-en-helt-ny-serie-med-marcus-blom/

”I vår tid har det sanna evangeliet, som Jesus kom för att ge till vår värld,
på många sätt blivit förvridet, urvattnat och uddlöst. Den helige Ande 
har tänt en eld inom mig för mer än 20 år sedan, att förkunna det rena 
och sanna evangeliet i Guds Andes kraft som sätter de fångna fria, ger 
syn för de blinda, frid med Gud och ett förvandlat liv i renhet, 
helighet och i Guds närvaro.” säger Marcus Blom inför inspelningen av programmen.