Guds Ord är liv

Den Store Läkaren har gett alla troende ett recept för hälsa. Derek Prince berättar hur han själv blev helad genom att regelbundet läsa Guds Ord. Denna lilla bok visar hur du kan upptäcka Guds recept just för dig. Derek Prince: Guds medicinflaska Liten pocket, 61 sidor Utgiven av Derek Prince Ministries Sverige Köp den behändigt på Himlen … Fortsätter

Omge dig med Guds Ord

Upptäck kraften i Guds Ord! Genom att be ut Guds Ord i ditt liv. I denna lilla bok Guds kraft genom proklamation berättar Derek Prince om hur han och hans familj lärde sig be med Bibeln i hand. De har även gjort 12 bönekort för olika situationer i livet som hjälper dig i gång. Hör mer om … Fortsätter

Bön i stället för mindfulness

Har någon föreslagit mindfulness som en lösning på dina problem, som en nyckel till lycka och välmående? Tänk om du istället skulle prova traditionell kristen bön! Mindfulness, det vill säga accepterande medveten närvaro, erbjuds numera överallt som ett sätt att hantera livet. Få känner till att dess rötter finns i buddhismen – för oss västerlänningar … Fortsätter

Ett barn är oss fött. Snart kommer Han igen.

Messianska profetior i Bibeln är ett mycket givande forskningsobjekt för oss troende, skriver bibelläraren Benjamin Turkia. Profetior ger oss bakgrunden då vi forskar i vår Frälsares liv i evangelierna. Då vi läser Apostlagärningarna och apostlarnas brev upptäcker vi att dessa innehåller rikligt med material om Messias återkomst. En sak hejdar oss dock. I profetior av … Fortsätter

De troendes viktigaste uppgift

Innan Jesus steg upp till himlen, sade Han till sina lärjungar: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd.” (Mark 16: 15-16). De här verserna visar varför evangeliet behöver förkunnas. Evangeliet berättar om hur man … Fortsätter

I nödens stund

En människas hela liv kan rasa samman på ett ögonblick, så att man inte längre vet vad man kan gripa tag i. En annan människa kan hamna i svårigheter så småningom. Lita på Herren under de svåra tiderna, uppmuntrar författaren Stormie Omartian. En svår sjukdom, en plötslig olycka, skilsmässa, problem med barnuppfostran, ekonomiska problem. Bara … Fortsätter

Från pärm till pärm på två veckor

Nina Koskela hittade en kärleksfull Gud i Bibeln – och sig själv Åbobon Nina Koskela kände att hon alltid hade letat efter en mening i sitt liv utan att hitta den. Hon tjänade pengar, festade och det var det. Det verkade inte vara någon mening med parförhållanden heller, eftersom endast de vackra och attraktiva dög … Fortsätter

Friheten har sitt pris

Jag vet vad det betyder och hur det känns att vara skyldig på riktigt. För att bli fri från skulden måste man börja med sanningen, inte fly ifrån den, skriver Maija Nyman. I fängelserna kryllar det av människor vars högsta önskan är frihet. Vem ska betala lösen? I flyktinglägren drömmer man om frihetens dag. I … Fortsätter

Uthålligt framåt

Gud är förändringarnas mästare. Han skapar ständigt nytt och gör sitt verk i oss. Men Hans löften uppfylls dock inte automatiskt. Allt är visserligen möjligt för Gud, men det som är möjligt förverkligas inte alltid. Ett insnöat tänkande hindrar oss från att gå framåt. I Markusevangeliet (2:22) står det: ” Och ingen häller nytt vin … Fortsätter

Fri från oro

De senaste åren i Kristiina Eskolas liv har varit ett enda virrvarr. Hennes förstfödde är tre år och minstingen ett och ett halvt år. Moderskapet förde med sig nya tankar om tron. Tidigare hade trosfrågorna inte intresserat henne, men nu upplevde hon att Gud drog henne starkt till sig. ”Moderskapet ändrade mig kolossalt”, berättar Kristiina … Fortsätter