Idag ber vi för Sverige!

Välkommen med på bönesamlingar runtom i landet!

Himlen TV7:s kanalchef Daniela Persin är med och leder bön på Sverigebönens förmiddagssamlingar i Uppsala och Stockholm. Välkommen med! Hitta tider och platser för dessa och andra samlingar i landet här: www.sverigebonen.se.

Se en video med Sverigebönens ordförande Patrik Sandberg i Himlen TV7:s studio, efter inspelningen av en ny säsong av Böneskolan.

Himlen TV7:s producent Ruben Agnarsson är en av ledarna för nationaldagsbönen vid Korset i Hassela. Välkommen med även dit! Samtidigt inleder Himlen TV7 ett samarbete med stödföreningen för detta kors mitt i Sverige. För samma penning kan man stödja både arbetet vid Korset i Hassela och Himlen TV7 lika mycket. Läs här hur du kan delta.

”Fader vår, som är i himlen.
Helgat blive ditt namn.
Komme ditt rike.
Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.
Matteusevangeliet 6:9-10