Berätta om kanalen

Berätta gärna om kanalen för dina vänner och bekanta och i din församling.

Du kan beställa extra exemplar av vår tittartidning att dela ut här.

Du kan visa en av våra presentationsvideor. Du hittar dem här.

Du kan skriva ut infoblad med plock ur vårt programutbud eller beställa från kontoret.
(Förhandsvisa bladet före utskrift, via ”Fil” i övre vänstra hörnet, och justera storleken och placeringen av innehållet enligt din egen skrivare.)

Sverige:
Himlen TV7 allmän infoA4
Barnprogram
Bibelundervisning
Apologetikprogram
Israelprogram
Jesu_återkomst
Salaam_aleikum_Många möter Jesus
För församlingar och grupper

Finland:
Allman_info-finland
Barnprogram
Bibelundervisning
Apologetik
Israelprogram
Jesu_återkomst
Salaam_aleikum_Många möter Jesus
För församlingar och grupper

Vi har också visitkort med kanalens webbadress som är lätta att dela ut. Framsidan på kortet ses på bilden. Korten kan beställas från vårt kontor.

Skriv och beställ på adressen respons [ät] himlentv7.se.

Kom ihåg att be om tillstånd av de ansvariga i församlingen, innan du lägger ut material.

Himlen TV7 vill nå ut med evangeliet till alla svenska och finlandssvenska hem. Alla behöver få möjlighet att höra evangeliet. Kanalen vill också bidra till att styrka Kristi kropp genom bra bibelundervisning så att var och en ska kunna växa i sin tro.

Varmt tack för all hjälp att göra kanalen känd!