Få balanserade Israelnyheter varje vardag

 – Här i Israel pågår en konflikt som genom ett pågående bedrägeri gör att sanningen blir illa tilltygad, säger Jonathan Hessen, redaktionschef för TV7 Israel News.

Från en studio i centrala Jerusalem, i samma lokaler som stora nyhetskanaler som CNN, Sky News, Jerusalem Post och France 24, sänds nyhetsprogrammet TV7 Israel News varje vardag och aktualitetsprogrammet Studio Jerusalem två gånger i veckan som en del av TV7:s Israelnyheter.

  • TV7 Israel News textas till svenska och sänds på Himlen TV7 på vardagar kl. 20.00. Därefter kan man se nyheterna i Play-arkivet när som helst.
  • Studio Jerusalem sänds tisdagar kl. 22.00 och fredagar kl. 20.15, där fredagsprogrammet översätts till svenska. Även det finns sedan i Play-arkivet.

Speciell relation till Sverige

Redaktionschefen Jonathan Hessen har en speciell relation till Sverige. Hans far, som också var journalist, besökte Sverige många gånger och Jonathan Hessen följde med vid flera tillfällen.

– Första gången var det i egenskap av journalist tillsammans med en regeringsdelegation från Israel där han besökte Sveriges riksdag. Han deltog i ett panelsamtal som handlade om att bemöta terrorism och om de utmaningar som västvärlden står inför när det gäller exempelvis radikal islamism, säger Jonathan Hessen.

– Därefter besökte han Sverige för att delta på konferenser med Shalom över Israel under många år. Jag följde med honom vid flera tillfällen, det var en spännande upplevelse för mig. Jag hade också en vän i Sverige. Det var något som kopplade mitt hjärta med Sverige.

– Jag hade alltid en känsla av att Gud ville att jag skulle ge tillbaka – på ena eller andra sättet – och att göra något med Sverige.

Se hela bilden

En av huvudorsaken till att han började på Heaven TV7 och även föreslog att kanalen skulle börja med nyhetsprogram var när konflikten mellan Israel och de islamistiska organisationerna i Gaza pågick.

– Jag blev verkligen frustrerad över hur Israel uppfattades i internationella medier. Jag ser på nyheterna på arabiska, hebreiska, engelska och holländska och tycker om att jämföra hur olika kanaler beskriver Israel. Jag insåg att Israel inte beskrevs på ett rättvist sätt.

– Även om en stor del av den information som de rapporterade om delvis var sann, så var den ofullständig. Om man inte får se hela bilden kan det göra folk partiska, på det ena eller andra sättet.

Sanningen blir illa tilltygad, behöver fram

Det började redan när jag var mycket ung. Jag kommer ihåg att jag var hemma – pappa var redaktionschef för Israels radio – och växte upp med en stor tillgivenhet för nyheter. Jag var mycket intresserad av aktuella händelser.

– Vid ett tillfälle såg jag nyheterna i Israel. En militärjeep körde förbi när palestinska barn började kasta sten mot jeepen. Framför jeepen var en civil bil, som snabbt åkte därifrån för att undvika stenarna. Jeepen stannade och soldaterna sprang ut och höjde sina vapen för att skrämma iväg barnen.

– De såg barnen rusa iväg, sänkte vapnen och gick in i bilen för att köra iväg. Jag vet inte varför, men jag bytte kanal och såg en jordansk kanal. Jag såg en rapport om exakt samma händelse. Plötsligt såg jag jeepen stoppa, soldaterna som kom ut, höjde vapnen mot barnen som sprang iväg och det var allt. Ingen uppföljning, ingen förklaring till varför soldaterna sprang ut med dragna vapen.

– Det visade för mig hur vissa redaktörer är genier när det gäller att manipulera så att deras egna berättelser får en starkare grund. Och tyvärr köper folk detta här i väst. Människor här är välutbildade och kapabla att förstå olika situationer, men om man inte får se hela bilden kan man inte se problemen och förstå utmaningarna.

– Jag gick igenom den här perioden av frustration och även vrede till viss del, med anledning av den här situationen. Hur ofta kommer vi inte till en punkt där vi känner att den här situationen behöver vi göra något åt, men vi gör ändå inget? Alldeles för ofta. Jag satt på ett kafé och läste något från mina universitetsstudier och läste om den amerikanske senatorn Hiram Johnson som år 1917 sade att ”krigets första offer är sanningen”.

– Detta tog verkligen tag i mig, det blev nästan som en uppenbarelse, att om jag verkligen vill representera Gud – som är sanning – behöver jag bekämpa bedrägeriet. Här i Israel pågår en konflikt och denna konflikt skadar oupphörligen genom ett pågående bedrägeri som gör att sanningen blir illa tilltygad.

Aktivistiska ideal i Sverige

Jonathan Hessen menar att Sverige har tappat kontakten med verkligheten på grund av aktivistiska ideal, där man väljer att ta ställning på ett kraftfullt sätt utan att ha täckning.

– Jag frågade Margot Wallström många gånger vilka fakta hon har för sina uttalanden utan att få något svar, berättar han och förundras över att ledarskapet så ensidigt tar ställning för den ena sidan utan att förstå att verkligheten är komplex och inte svart-vit.

– Som journalist talar jag med alla sidor, även med Hamas och andra farliga grupper. Det finns värderingar som behöver försvaras, som demokrati och mänskliga rättigheter. Hamas deklarerar öppet att man vill förstöra Israel. Ska vi bara välkomna dem? Ska vi öppna dörrarna för främmande makter som vill förgöra oss? undrar Jonathan Hessen.

– Sverige behöver inte gå inte genom dessa utmaningar idag, men det kan komma sådana tider även för Sverige. Er kultur håller redan i dag på att utmanas.

  • Se Israelnyheterna varje vardag och expertsamtalen i Studio Jerusalem varje tisdag och fredag:

TV7 Israel News
Mån-fre kl. 20 på TV-kanalen
Därefter i Play-arkivet här
Nyheterna textas till svenska

Studio Jerusalem
Tisdagar 22:00 och fredagar 20:15 på TV-kanalen
Fredagsprogrammet textas till svenska
Därefter i Play-arkivet här

Förutom på webben kan Himlen TV7 ses via gratisappen ”Himlen TV7”.