Studion är invigd!

Förra veckan invigde Himlen TV7 sin studio och sina kontorslokaler i Uppsala. Tillsammans med koncernchefen Martti Ojares klippte kanalchefen Daniela Persin bandet under högtidliga former och med många gäster i studion.

Det hölls hela tre invigningsfester med lite olika inriktning och gäster.

– Etableringen i Sverige innebär att vi kan producera mer program på svenska, bland annat samhällsprogram utifrån ett kristet perspektiv. Vi kommer också att kunna producera fler program utanför studion runtom i Sverige, säger kanalchefen Daniela Persin.

– Tillsammans med lokala tv-team på olika orter i Sverige och mediehuset Himlen TV7:s programproduktion i Finland, Estland, Ukraina och Israel, ser vi fram emot att vara en kraftfull resurs för svensk kristenhet när det gäller att utmana sekulariseringen, fortsätter hon.

Koncernchefen Martti Ojares är glad över etableringen i Sverige.

– Jag tror att väckelsen är nära och att TV och internet kommer att ha en stor roll när den väl kommer. Digitala medier är det bästa sättet att förmedla ett budskap snabbt, betonar han.

Inför etableringen i Sverige har en rad nyckelpersoner rekryterats och flera strategiska samarbeten inletts, som tillsammans med den egna studioproduktionen kommer att resultera i en rad nya programserier.

Himlen TV7 har sänt på svenska från Helsingfors under fem års tid och finns även i Finland, Estland, Ukraina och Israel. På Himlen TV7:s redaktion i Jerusalem jobbar sex personer, som producerar TV7 Israel News varje vardag och Studio Jerusalem två gånger i veckan.