Solidaritetskampanj mellan Sverige och Israel

Solidaritetsupprop för bättre relation med Israel

Tillsammans med Keren Kajemet Israelfonden i Sverige och Vänskapsförbundet Sverige-Israel har Himlen TV7 startat en Solidaritetskampanj som vi hoppas skall väcka stort intresse bland alla Israelvänner i Sverige.

Syftet är att ge alla Israelvänner chansen att öppet ge uttryck för sitt stöd till den judiska staten, Mellanösterns enda demokrati.

Nu gäller det att så många som möjligt uttrycker en stark önskan om att Sverige och Sveriges regering normaliserar sin relation till Israel.

Få länder i världen har en så dynamisk och väletablerad demokrati som Israel. Detta trots att man ända sedan självständigheten, för 70 år sedan, tvingats försvara sig och leva under ett ständigt krigstillstånd.

En levande, grön natur är förutsättningen för ett välmående samhälle. Här i de nordiska länderna är vi vana vid skogens ”gröna guld” och en levande natur. I Mellanöstern, där ökenvidderna breder ut sig, är utmaningarna för växtligheten betydligt större. Israel är det enda landet i världen där öknen drivs tillbaka. Det har inte skett av sig själv. Processen att få öknen att grönska börjar med plantor som planteras och som i sin tur binder jorden och genererar nederbörd. Att plantera träd föder liv.

Denna solidaritetskampanj syftar även till att Sveriges relationer med Israel ska normaliseras. En sundare inställning till Israel skulle även vitalisera vårt eget land.

  • Nu har du, bäste Israelvän, därför en utmärkt möjlighet att genom en konkret och aktiv, praktisk handling, visa ditt stöd och din kärlek till landet och till staten Israel. Plantera tre träd (300 kr) i Keren Kajemets nya projekt i Negevöknen, Mishmar HaNegev! Sätt in din gåva på deras bankgiro 733-9518.

Du får då ett unikt och vackert Solidaritetsdiplom och ditt namn inkluderas på listan över personer som önskar se en normalisering av Sveriges relation till Israel.

Om du önskar vara anonym, men ändå vill stå med i listan över personer som önskar se en normalisering av Sveriges relation till Israel, kan du meddela Keren Kajemet detta via mejl (info [ät] kkl.nu) eller telefon (08 – 661 86 86).

Gör din stämma hörd!
Visa ditt klara och entydiga stöd för Israel!

Daniela Persin
Kanalchef, Himlen TV7

  • Nu finns det dessutom en möjlighet att plantera tio träd och få både ett diplom och en litografi av Raoul Wallenberg. Detta är möjligt genom att betala in 1500 kr på kontot ovan. Läs mer om litografin här.

I Finland
kan du plantera träd i Israel genom att betala in till Himlen TV7:s finska stödförenings, Ristin Tuki ry:s, konto: FI49 1112 3000 357662, referens 8727. 
Inbetalningar till detta referensnummer förmedlas oavkortade till Keren Kajemet Finland. Hälften går till trädplantering, hälften till stöd för studerande vid den pedagogiska högskolan Ohalo. Vill du, kan du även beställa ett gåvobevis för inbetalningen, på svenska eller finska. Kontakta oss då på respons [ät] himlentv7.se eller telefon 0400 813 573 (Finland).