Samla en bönegrupp: Jubelårsresan, från 1/2

Den 1 februari börjar Jubelårsresan. Det är en ny serie i 14 delar från riksorganisationen Shalom över Israel. 

Serien spelades in på en resa i maj 2017. Uppdraget var att be för Israels gränser och vara i Jerusalem vid 50-årsjubileet för återförenandet.

En grupp förebedjare reste och bad på viktiga platser under ledning av Shalom över Israels förra expeditionssekreterare Bengt Berggren.

Välkommen att resa och be med dem, enskilt eller i grupp! Se platser och teman här nedan.


Jubelårsresan
Serie i 14 delar, från 1/2.
Torsdagar kl. 20.15, repris måndagar kl. 18.20 på Webb-TV.
Efteråt på Play-TV här.

Introduktionsprogram – Jubelårsresan
Efter det första avsnittet sänds ett introduktionsprogram som presenterar resten av serien och bakgrunden till resan.
Tors 1/2 kl. 20.55, repris mån 5/2 kl. 18.55
Efteråt på Play-TV här.

SE PRESENTATIONSVIDEO AV SERIEN HÄR.

Platser och teman, per avsnitt:

1. Karmel. Brandmonumentet – Skydd mot brand. Bed om regn och välsigna trädplantering i Israel.
2. Eliamonumentet – Profeter ska gå upp mot ogudaktigheten i Israel i form av New Age läror.
3. Arbelklippan – Etablera bönefästen i Israel mot fienden och bön om fortsatt invandring.
4. Kuneitra – Bön om beskydd mot fienden i norr och öst.
5. Tårarnas dal – Tacka Gud för att Han hjälper Israel att segra även i till synes hopplösa situationer.
6. Hermon – Bed att vaksamheten mot Syrien ska fungera. Hermon är Israels öga mot Syrien.
7. Banias – Bed om seger i den andliga striden. Fiendens dödskultur ska inte kunna stå emot.
8. Tel Dan – Bön mot avgudadyrkan i Israel och striden mot Javan, d v s all inblandning av grekisk filosofi i judendom och kristendom.
9. Jesu bönegrotta – Upprättandet av messiansk bönetjänst för Israel över världen.
10. Gennesarets strand – Proklamera Guds levande, friska ord, och bed om förnyad kärlek till Yeshua (Jesus).
11. Shilo – Läs Hannas lovsång 1 Sam. 2:1-10. Bed att Gud sänder profeter likt Samuel över Israel.
12. Knesset – Bön för Israels politiska styrespersoner.
13. Jerusalems murar – Bön för upprättandet av murar av beskydd över Israel.
14. Västra muren – Bengts vision – cirkeln sluten. Bed om fortsatta initiativ i profetisk bönetjänst.