Ny serie: Shalom över Israels konferens – Israel 70 år

Välkommen att ta del av inspelningar från riksföreningen Shalom över Israels konferens!

Konferensens övergripande tema är Israel 70 år. Huvudtalare är pingstpredikant och teol. dr. Göran Lennartsson.
Hans första tal med rubriken Johannesevangeliet i sin judiska samtid kan redan ses i Play-arkivet (länk nedan).

Dessutom medverkar Andreas Johansson från Den norske Israelsmisjon i Haifa, Moti Vaknin från organisationen One for Israel och P-O Hermansson, ordf. i Shalom över Israel, fil. och teol. kand. samt doktorand i Gamla Testamentet.

Inspelningarna är gjorda på Hjälmared i augusti 2018.

Shalom över Israel – Israel 70 år
Lördagar kl. 17.30 på TV-kanalen.
Kolla avsnittsrubriker, sändningstider och se sända program i Play-arkivet här.