Idag ber vi för Sverige

Idag ber vi för vårt missionsland Sverige – som kanalen håller på att flytta till!

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 4 Mos 6:24-26