Finland 100 år: Finländska mässan 6/12

Finland fyller 100 år!

På självständighetsdagen den 6/12 sänder vi Finländska mässan.

Genom musik och dans tas vi med på en resa i tid och rum. Krigstida sorg och kamp blandas med en tro på framtiden och en bön om att Gud också i fortsättningen skall välsigna vårt land.

Den folkmusikinspirerade mässan är skriven av Lasse Heikkilä och översatt till svenska av Ull-Britt Gustafsson-Pensar.

Mässan uruppfördes i Åbo 1999 och har sedan dess uppförts gång på gång runtom i landet, även på svensa. Skivan har sålt i rekordantal för andliga skivor. Detta är en finsk inspelning från Tavastland under jubileumsturnén i år, textad till svenska.

Finländska mässan
Ons 6/12 kl. 20.00 på Webb-TV.
Efteråt på Play-TV här.