Endast på Webb-TV: Evolutionen eller Gud

Står evolutionen på vetenskaplig grund?

Se dokumentären från Living Waters som endast sänds på Webb-TV!

Kortfattat och klart om evolutionen. Dokumentären utmanar oss att tänka själva istället för att återupprepa påståenden från utbildningsväsendet.

Enligt biologer som kritiserar Darwins teori har inget fall då en sort blivit till en annan ännu bevisats i fossila fynd. Vad tror de som propagerar för evolutionsteorin när det finns tydliga bevis och sunt förnuft som talar emot teorin?

Programmet ställer frågan ifall tron på evolutionsteorin ens står på vetenskaplig grund eller om den snarare är en blind tro på studiesystem och media?

Evolutionen eller Gud
Tis 7/8 kl. 17.30. Se även dygnsrepriserna 7-8/8 i tablån: www.himlentv7.se/tabla
Endast på Webb-TV.