Välkommen som frivillig översättare

Översättning av tv-program är ett viktigt arbetsfält. En grupp av professionella översättare och volontärer är ansvariga för dem. Den bästa översättningen är den som tittaren inte ens märker. ”Mediehuset Heaven TV7:s översättningsenhet översätter varje månad ett hundratal timmar nya program”, berättar översättningskoordinator Marita Rautio. Hon är ansvarig för översättningsarbetet vid Heaven TV7:s alla fem kanaler. … Fortsätter

Berätta om kanalen

Berätta gärna om kanalen för dina vänner och bekanta och i din församling. Du kan visa en av våra presentationsvideon. Vi har en video som berättar allmänt om kanalen och en som fokuserar på våra Israelprogram. Du hittar dem här. Du kan skriva ut infoblad med några plock ur vårt programutbud här eller beställa från kontoret, för … Fortsätter

Frivilliga översättare för texter på hemsidan!

Om du vill vara med i det arbete som Himlen TV7 gör för att sprida Guds rike så kanske detta är något för dig. Vi behöver frivilliga översättare för att översätta artiklar och kortare texter som främst kommer att användas på hemsidan och i  social media. Texterna översätts från finska till svenska. Det räcker att … Fortsätter