Be om frid för Jerusalem!

Be om frid för Jerusalem! Låt dem som älskar dig vara trygga. Låt det råda frid inom dina murar, trygghet i dina borgar. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid, för Herren vår Guds hus skull vill jag söka ditt bästa.Psalm 122:6-9 Frid över Israel!Psalm 125:5

Vi ber för Sverige

Idag tackar vi Gud för Sverige och alla som bor i landet! ”Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.” 4 Mos 6:24-26  

Vi sörjer med er

Vi sörjer med er, våra syskon i Sverige, med anledning av det fruktansvärda terrordådet i Stockholm. Vi ber för er och i synnerhet för de skadade och alla anhöriga och vänner. Vi ber för alla församlingar att de kan vara där till tröst för dem som sörjer och visa på vägen till evig trygghet i … Fortsätter

Brev till understödjare och vänner till Heaven TV7 Media

Guds Ord “Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till … Fortsätter