Be om frid för Jerusalem!

Be om frid för Jerusalem!
Låt dem som älskar dig vara trygga.
Låt det råda frid inom dina murar,
trygghet i dina borgar.
För mina bröders och vänners skull
vill jag önska dig frid,
för Herren vår Guds hus skull
vill jag söka ditt bästa.
Psalm 122:6-9

Frid över Israel!
Psalm 125:5