Kom med i Bärarlaget för vår etablering i Sverige

Nytt Bärarlag för etableringen i Sverige

Kanalen har inlett sin verksamhet i Helsingfors i Finland, med fokus på både Sverige och Svenskfinland. Nu tar kanalen steget fullt ut och etablerar sig i Sverige. Med detta vill vi:

  • komma närmare vår största tittargrupp och förverkliga Himlen TV7:s vision (evangeliet, bibelundervisning, Israel)
  • utöka vår programproduktion på svenska
  • få nya möjligheter till samverkan

Detta innebär mycket arbete och en stor engångsinvestering.

I dagsläget räknar vi med ca 700 000-1 000 000 kr för studioutrustning + lika mycket till för ombyggnadsarbetet av studio och kontor. Hyresavtalet träder i kraft på påskdagen, vår 5-årsdag! Byggarbetena väntas ta några månader, så de nya lokalerna tas i bruk i höst.

Välkommen med i Bärarlaget!

Nu vill vi inbjuda er som delar vår vision till att komma med i vårt Bärarlag för att tillsammans med oss genomföra detta. Vi ser Bärarlaget som en överenskommelse:

Vad du lovar oss

  • Att stå med oss i uthållig bön för arbetet och de utmaningar vi kommer att möta i samband med flytten.
  • Att hjälpa oss med vår stora ekonomiska satsning genom en extra gåva på, om möjligt, 2500 kr (250 euro) eller mer.

Vad vi lovar dig

  • Att utöver vårt vanliga nyhets- och bönebrev ge dig löpande information om hur arbetet med Sverige-etableringen fortskrider och vilka utmaningar vi möter, så att ni kan stå med oss i förbön
  • En ekonomisk rapport om insamlingen till etableringen
  • En inbjudan till invigningen av vår nya studio och vårt nya kontor till de 25 första som anmäler sig och ger en gåva på 2500 kr (250 euro) eller mer. Självklart vill vi inbjuda alla, men vi måste tyvärr begränsa oss till så många som ryms.

Se video om Bärarlaget här.

Det går enkelt att anmäla sig här

  • Ge kontaktuppgifter och stödalternativ nedan (välj bakom pilen: engångsgåva, regelbundet, bara möjlighet att be)
  • Välj betalningsalternativ här: www.himlentv7.se/stod

Fyll i kontaktuppgifter:

Fyll i hur du vill bidra: *

(belopp)

 

Varmt tack!
Tillsammans kan vi bära arbetet in i ett helt nytt skede!

För övrigt, bröder, be för oss. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat. 2 Tess 3:1