Kom med i Bärarlaget för vår etablering i Sverige

I november 2018 etablerar sig Himlen TV7 i Sverige, med egna lokaler och studio i Uppsala, och med egenproducerade svenska samhällsprogram.

Ett antal nyckelpersoner har rekryterats inför etableringen som även innebär att den egna externa produktionen i Sverige kommer att utökas. Därutöver inleds nya samarbeten med lokala tv-team på olika orter i Sverige. Mediehuset Heaven TV, som Himlen TV7 är en del av, har redan egen programproduktion i Finland, Estland, Ukraina och i Israel.

När kanalen nu etablerar sig i Sverige vill vi inbjuda dig att bidra till att kanalens uppdrag – att presentera Jesus som vägen till frälsning, att återupprätta tron på hela Guds ord samt att ge nyheter och undervisning om  Israel – får genomslag i vårt land.

Etableringen i nya lokaler och i en ny studio är avgörande för kanalens expansion i Sverige. Ändå återstår att göra kanalen ännu mera känd i svensk kristenhet och för en bredare allmänhet. En sådan etableringsfas innebär alltid ökade investeringar och kostnader. Därför skulle din hjälp just nu vara extra betydelsefull.

Välkommen med i Bärarlaget!

Därför vill vi nu inbjuda er som delar vår vision att komma med i Bärarlaget, för att tillsammans med oss bära kanalen i del två av vår etableringsfas i Sverige.

Vad du lovar oss

  • Att stå med oss i uthållig bön för arbetet och de utmaningar vi kommer att möta i samband med etableringen.
  • Att hjälpa oss ekonomiskt genom en extra gåva på, om möjligt, 2500 kr (250 euro) eller mer, eller genom att bli en månadsgivare på 250 kr per månad.

Vad vi lovar dig

  • Att utöver vårt vanliga nyhets- och bönebrev ge dig löpande information om hur arbetet med Sverige-etableringen fortskrider och vilka utmaningar vi möter, så att ni kan stå med oss i förbön
  • En ekonomisk rapport om hur insamlingen till etableringen fortskrider

Se video om Bärarlaget här.

Det går enkelt att anmäla sig här

  • Ge kontaktuppgifter och stödalternativ nedan (välj bakom pilen: engångsgåva, regelbundet, bara möjlighet att be)
  • Välj betalningsalternativ här: www.himlentv7.se/stod

Fyll i kontaktuppgifter:

Fyll i hur du vill bidra: *

(belopp)

Välkommen även som Månadsgivare!

Självklart kan du bli månadsgivare eller ge en engångsgåva utan att bli med i Bärarlaget. Här hittar du kontouppgifter och här finns medgivandeformulär för att upprätta autogiro. Fyll i dina uppgifter och det månatliga beloppet, skriv under och skicka in till oss på adressen som anges.

Den som blir månadsgivare med minst 250 kr per månad under minst ett år eller ger minst 2500 kr i en engångsgåva får boken Hopp för Sverige utan extra kostnad.

Varmt tack!
Tillsammans kan vi få se hur Sverige och hela den svensktalande delen av världen får en helt ny inriktning!

För övrigt, bröder, be för oss. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat. 2 Tess 3:1