”Älska sanningen”, skriver Daniela Persin

Jag vill dela med mig av ett allvarligt ord som jag fick för Sverige i maj, skriver kanalchef Daniela Persin i Himlen TV7:s  nyhets- och bönebrev idag.

  • Läs hennes hälsning här nedan.
  • Läs hela brevet med bl a plock bland sommarens program här.

ÄLSKA SANNINGEN

Jag skulle delta i Sverigebönens månatliga bönemöte i Stockholm och Patrik Sandberg, ledaren för Sverigebönen, hade gett mig några minuter att berätta om vår vision. Samma dag som mötet skulle äga rum fick jag dock ett sms från Patrik med förfrågan om jag ville vara med som en av böneledarna och dela med mig av ett ord för Sverige. Jag tackade ja, men kände mig som ett blankt papper.

Jag hade ingen aning vad jag skulle säga den kvällen och jag hade ingen tid att be och fundera över det för jag hade ett annat möte före det. Jag satte mig vid ratten för att köra till nästa plats och bad, och då gav mig Herren plötsligt dessa bibelställen och detta budskap. Läs gärna ställena i sin helhet, här refererar jag dem bara kort av utrymmesskäl: Hosea 4:1-6, Romarbrevet 1:18-32 och 2 Tessalonikerbrevet 2:10-12.

Innan jag går in i detta vill jag ändå säga att jag tror att det finns hopp för Sverige och Svenskfinland om vi vänder om. Himlen TV7:s storsatsning i Sverige på Herrens initiativ är en bekräftelse på detta och ett av många bönesvar till er som har ropat till Honom om nåd.

Hosea skriver i kap. 4:
“1 Hör Herrens ord, ni Israels [Sveriges] barn, för Herren går till rätta med dem som bor i landet, för det finns ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud i landet. 2 De svär och ljuger, mördar och stjäl och är otrogna. De brukar våld och blodsdåd följer på blodsdåd.
3 Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort,.. 6 Mitt folk går under av brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap ska också jag förkasta dig från att vara min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför ska också jag glömma dina barn.”

Och Paulus skriver i Romarbrevet 1:
“18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen… 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.
26 Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser [samkönade relationer beskrivs]… 28 Och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som inte får göras [beskrivning av all slags orättfärdighet]… 32 De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det.”

När vi förkastar Gud som Skaparen och kunskapen om Honom och Hans bud och undervisning så leder det till kärlekslöshet, laglöshet, orättfärdighet och all slags ondska. Allt förklaras vara relativt, med människan som mått, och därmed i vår s.k. kärlek varnar vi inte andra för konsekvenserna av att vända Gud och Hans sanning ryggen. Resultatet blir ett egoistiskt, kärlekslöst samhälle, och även församling, där få egentligen bryr sig om varandra. Vi går själva emot Guds bud och samtycker när andra gör det. När vi förkastar Guds sanning, får vi ett lögnaktigt samhälle istället och får möta Guds eviga dom.

Det är dags att återupprätta kärleken och lydnaden till Guds sanning, Hans hela Ord, Hans bud och undervisning! Det är dags att vi tar vårt ansvar för oss själva, våra närmaste, vår församling och samhället runt omkring oss och varnar för konsekvenserna av olydnad och samtidigt visar på upprättelsens möjlighet genom omvändelse, tro på och lydnad mot vår Frälsare, Jesus, Guds Son. Det är sann kärlek. Annars riskerar vi vår kallelse som ljus och salt.

Paulus varnar oss också i 2 Tess 2:
“10 Med ondskans alla konster bedrar han [den laglöse] dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Vi befinner oss alltså i stor fara om vi förkastar Guds sanning och njuter av orättfärdighet. Gud själv kan sända en villfarelsens makt över dem som hellre håller sig till lögnen. Låt oss be om en kärlek till Guds sanning, Hans Ord, så att Han kan bevara oss i sin kärlek och i sin Son.

Jag är väl medveten om att detta budskap kan kännas hårt, men jag delar med mig av det av kärlek och gudsfruktan. För mycket av människofruktan, humanism och relativism har krupit in i vårt tänkesätt som kristna och i våra församlingar. Vi tar för lätt på varningarna i Guds Ord och tror att Han inte helt menar det som står där. Men tänk om Han gör det? Ja, då är det dags att vakna upp och be på våra knän för oss själva och andra.

Låt oss söka Hans ansikte för oss själva och våra länder denna sommar och be om nåd och en ny gudsfruktan som är början till vishet!

Må Han som är fridens Herre alltid och på alla sätt ge er sin frid. Herren vare med er alla! (2 Tess 3:16)

Daniela Persin